La Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona és una institució que forma part de l'administració local de Catalunya i està dotada de competències administratives per al govern i l'administració de la demarcació de Girona. La institució dóna suport als 221 municipis de les comarques de Girona en matèria de: Promoció econòmica, administració i hisenda; Cooperació local; Cultura, noves tecnologies esports i benestar; i Territori i sostenibilitat.

La composició del seu ple es realitza a través d'una elecció indirecta, a partir dels resultats en les eleccions municipals de la demarcació.

La Diputació de Girona compta amb una série d'organismes vinculats que desenvolupen funcions específiques, entre els quals hi ha el CILMA (Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona).

L'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona, inclou els serveis de Medi Ambient, de Xarxa Viària Local i de Programes Europeus.

Al seu torn, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ofereix els serveis d'Educació ambiental, Conservació del patrimoni natural, Prevenció d'incendis, Cartografia, Parc Natural del Montseny i Pacte d'alcaldes.

 

PROJECTES DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ DESENVOLUPATS

El servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, amb la col·laboració del CILMA, ha desenvolupat els següents projectes de mitigació i adaptació a les comarques gironines:

1) Suport tècnic i econòmic en la redacció dels Plans d'Acció Local (PALS) de les Agendes 21 dels municipis de les comarques gironines. La Diputació de Girona, a través de la seva línia de subvenció "Del pla a l'acció" financia les accions municipals incloses en planificacions estratègiques aprovades pel ple municipal: Plans d’acció per l'energia sostenible (PAES), Plans d’acció per l'energia sostenible i clima (PAESC) i Plans d’acció local per a la sostenibilitat (PALS) de les Agendes 21.

Per saber-ne més: web campanya del "Pla a l'acció"

 

2) Com a Coordinador del Pacte d'alcaldes a les comarques gironines, Covenant Coordinator de la COMO (Covenant of Mayors de la UE), la Diputació de Girona ha donat suport al CILMA per a establir la metodologia i l’inventari d’emissions municipals per a la redacció dels PAES (Pans d'acció per l'energia sostenible), i ofereix suport econòmic i tècnic per a l'execució de les accions a través de la campanya de subvencions "Del pla a l'acció". Actualment més de 200 municipis de les comarques gironines ja han elaborat el seu PAES:

Per saber-ne més:  web del Pacte d'alcaldes a les comarques gironines 

 

3) Projecte "Green Jobs del Pacte d’Alcaldes - Innovació per afavorir la transició cap a una societat amb baixes emissions de carboni". La Diputació de Girona va donar suport al CILMA per a l'execució del projecte. L’objectiu del qual va ser millorar la competitivitat de les empreses i dels professionals a les comarques gironines en el sector de les energies renovables i l'eficiència energètica i estimular l’especialització mitjançant: formació en energies renovables i eficiència energètica, un mapa d'oportunitats d'instal·lació, i una guia de proveïdors i acords de compra conjunta. El projecte es va desenvolupar amb la financiació del Servei d'ocupació de la Generalitat de Catalunya.

 

4) Projecte Arco-Latino "BIOMadapt -Biomassa forestal local, una oportunitat per a la gestió forestal adaptada al canvi climàtic": assistència tècnica als municipis membres del Pacte dels Alcaldes per a promoure la utilització de biomassa forestal local, certificada i de qualitat. El programa, va donar suport a l’ús de biomassa forestal en el sector públic, amb la instal·lació en el territori de 33 calderes de biomassa i 18 xarxes de calor al servei d’edificis públics, per a una producció total de calor de 11,58 GWh/any.

Per saber-ne més: Informe final BIOMadapt

 

5) "Euronet 50/50 max". Projecte Europeu emmarcat en el programa Energia Intel·ligent per Europa, que incentiva l'estalvi energètic en edificis públics a partir de l'aplicació de bones pràctiques en l'ús i la gestió de l'energia, liderat per la Diputació de Barcelona. La metodologia del 50/50 max consisteix en introduir incentius econòmics a l'estalvi energètic aconseguit. L'ajuntament i l'equipament signen un compromís on el primer es compromet a retornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i l'equipament es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte. 

Molts municipis de les comarques gironines han inclòs en els seus Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), impulsar el projecte EURONET 50/50 als centres educatius i per aquest motiu la Diputació de Girona i el CILMA van impulsar aquesta iniciativa. En aquesta primera fase hi van participar 10 escoles públiques amb consums elevats, de municipis de menys de 20.000 habitants.

Per saber-ne més:  web Euronet 50/50

 

6) "BEenerGI - Energia sostenible per als municipis gironins": El programa BEenerGi de la Diputació de Girona, en el que el CILMA hi ha col·laborat, ofereix assistència tècnica, jurídica i financera necessària als municipis adherits al Pacte d’alcaldes, amb la finalitat de mobilitzar inversions que promoguin l’eficiència energètica en l’enllumenat públic i en els edificis públics municipals (s’hi inclou la creació de xarxes de calor). BEenerGi promou nous models organitzatius a través de sistemes de finançament innovadors. Un dels pilars del programa és reforçar les capacitats entre els actors clau involucrats (PIMES, personal de l’administració pública, entitats financeres) i els beneficiaris finals (els municipis). A més, també proporciona l’accés a les dades de consums d’energia locals i promociona la comunicació dels resultats del programa a través d’Europa per tal que aquests nous esquemes es puguin replicar a altres regions.

Per saber-ne més: web del programa BEenerGi

 

7) Promoció del vehicle elèctric a la demarcació de Girona: La Diputació de Girona i el CILMA, van signar un acord de col·laboració amb Nissan i Renault per a la promoció conjunta del vehicle elèctric. Aquest acord ha permès que 53 ens locals hagin pogut provar un o dos vehicles elèctrics durant unes 4 setmanes. Altrament, la Diputació de Girona atorga anualment subvencions per adquirir vehicles elèctrics i instal·lar punts de recàrrega en els municipis adherits al Pacte d'alcaldes i amb Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) aprovat pel ple municipal.

 

8) Setmana de l'Energia: Cada any entre els dies 4 i 8 de juny es celebra la Setmana de l'Energia, amb l'objectiu d'acostar als ciutadans un nou model energètic basat en les energies renovables i la generació local d'energia. Durant aquesta setmana es fan activitats, tallers i jornades. La Setmana de l'Energia està organitzada per la Generalitat de Catalunya (a través de l’Institut Català d’Energia), la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA).

A més dels recursos oferts per la Generalitat, el CILMA i la Diputació de Girona n'ofereixen als ens locals adherits a la Setmana, i organitzen activitats com la cessió de materials (càmera termogràfica per fer anàlisis qualitatius d’edificis municipals i habitatges, kits comptadors instantanis d'electricitat per a la realització de les avaluacions energètiques a les llars), cessió d'exposició itinerant del projecte Euronet 50/50 max a comarques gironines i de l'exposició itinerant "Els municipis tenim energia per actuar!", activitats del programa de "Tallers Ambientals" de la Diputació de Girona, presentació de vehicles elèctrics i punts de recàrrega, infografia sobre el foment d'accions d'estalvi i eficiència energètica per a la ciutadania, etc.

Per saber-ne més: web de la Setmana de l'energia 2018

 

9) Activitats d'educació ambiental i recursos pedagògics per a escolars: El Programa "Tallers ambientals" és un programa d'educació ambiental promogut per la Diputació de Girona que ofereix activitats d'educació per a la sostenibilitat de mitja jornada o una jornada sencera. L'oferta d'activitats comprèn tallers que es realitzen en els centres escolars o el seu entorn i, per tant, no requereixen desplaçaments dels alumnes en autocar.

El Programa "Del mar als cims" és un programa d'educació ambiental promogut per la Diputació de Girona que ofereix activitats d'educació en la natura i coneixement dels espais naturals de les comarques gironines de mitja jornada o una jornada completa. L'oferta d'activitats comprèn sortides al medi natural i visites a museus o centres d'interpretació dels espais naturals i inclou els principals àmbits biogeogràfics de la demarcació de Girona. 

Les activitats d'ambdós programes tenen transcendència en la qualitat del medi ambient i promouen l'extensió del desenvolupament sostenible. Les activitats han estat dissenyades per professionals de l'educació ambiental, els quals les duen a terme. Cadascuna de les activitats ha estat seleccionada curosament seguint els criteris de qualitat dels continguts, el foment de la participació activa dels alumnes i l'experiència de l'equip d'educadors ambientals i, per aquest motiu, té el suport i finançament de la Diputació de Girona.

En ambdós programes d'educació ambiental hi ha activitats de sensibilització en matèria de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic.

Per saber-ne més: Programes pedagògics de la Diputació de Girona

 

10) Projecte ENERINVEST: Es tracta d'un consorci d’entitats, coordinat per Deloitte Advisory, SL, i integrat per diferents actors (entre ells la Diputació de Girona) relacionats amb la promoció de projectes d’energia sostenible. És un consorci equilibrat entre diferents àmbits de coneixement i experiència, que engloba autoritats públiques, sector privat, àmbit tecnològic i associacions representatives del sector. L'objetiu del projecte és millorar la capacitat de finançament i l’atractiu de les inversions en projectes d’energia sostenible.

ENERINVEST aspira a convertir-se en la plataforma nacional de referència en matèria de finançament de projectes d’energia sostenible (PES); una plataforma de trobada i diàleg entre els principals actors del sector, que aporti solucions tècniques, legals i financeres als projectes promoguts tant des del sector públic com des del sector privat. Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació de la Unió Europea «Horitzó 2020».

Per saber-ne més: web del projecte ENERINVEST

 

11) "Projecte ECTAdapt - Contribuir a l'adaptació de l'espai transfronterer català als efectes esperats del canvi climàtic": Amb l'objectiu de completar les accions i projectes que tant el CILMA com la Diputació de Girona han anat executant, i per tal d'incorporar accions d'adaptació al canvi climàtic als PAES (Plans d'acció per l'energia sostenible) per tal que esdevinguin els nous PAESC (Plans d'acció per l'energia sostenible i el clima), el CILMA, la Diputació de Girona i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals s'han associat per desenvolupar el projecte ECTAdapt.

Per saber-ne més: web del projecte ECTAdapt

 

Darrera actualització: 24/08/2018 / Fotografia de capçalera: M. Artalejo/DDGI