El Departament dels Pirineus-Orientals

 

Le Département des Pyrénées-Orientales és l'assemblea deliberativa del departament francès dels Pirineus Orientals, una unitat territorial descentralitzada situada al sud de la regió occitana. Està integrat per 34 regidors generals dels 17 cantons dels Pirineus Orientals, és a dir, de la Catalunya del Nord i del territori occità de la Fenolleda.

El territori dels Pirineus Orientals és reconegut pels científics com un dels departaments de la Regió Metropolitana Francesa més vulnerables al canvi climàtic, atès que els seus efectes esperats són nombrosos:

  • Augment de la freqüència i de la intensitat dels riscos naturals (inundacions, incendis, pujada del nivell del mar...)
  • Menor disponibilitat dels recursos hídrics i degradació de la qualitat de l'aigua 
  • Augment de certs riscos sanitaris (al·lèrgies...) 
  • Canvis en els rendiments dels cultius i disminució de la productivitat
  • Increment del preu dels combustibles fòssils que afectarà el poder adquisitiu dels ciutadans; risc que increment les situacions de pobresa energètica.

El territori, les activitats econòmiques, agrícoles i turístiques, i la població del departament dels Pirineus Orientals es veuran afectats pels efectes del canvi climàtic a curt, mitjà i llarg termini.

Les administracions locals del territori Pirineus Orientals tenen, doncs, un paper decisiu i han de situar-se ja en una lògica d'anticipació, per tal de reduir al màxim la vulnerabilitat del territori i potenciar-ne les possibles oportunitats.

Així doncs, conscient de la necessitat d'actuar, el Departament de Pirineus Orientals ha fet de la lluita contra el canvi climàtic un dels seus projectes prioritaris.

Amb l'objectiu d'exemplaritat, el primer pas va consistir l'any 2010 en el càlcul de la Petjada de carboni del "Patrimoni i serveis" per avaluar les emissions de gasos d'efecte hivernacle generades per les administracions locals i implementar accions per reduir-les.

Des del 2011, convençuts de la necessitat de mobilitzar els actors, el Departament va decidir treballar a escala del territori i disposar d'un Pla climàtic d'Energia Territorial (Plan Climat Énergie Territorial), una veritable estratègia departamental per a la lluita contra el canvi climàtic.
 

Per saber-ne més:

Plan Climat Energie Territorial des Pyrénées-Orientales


 

Aquest pla climàtic, aprovat el 2013, és unificador i contempla les projeccions climátiques.

Dotat amb un fort caràcter operatiu, es presenta en dues parts (una d' "adaptació" i una d' "atenuació") i d'un programa operatiu d'accions.

Amb l'objectiu de seguir aquest enfocament i formar part d'una lògica d'anticipació i responsabilitat, el Departament dels Pirineus Orientals ha optat, entre d'altres, per dur a terme el projecte de cooperació ECTAdapt, les accions del qual s'inscriuen en l'objectiu d'adaptació del Pla climàtic d'Energia Territorial del CD66.

 

Darrera actualització: 24/08/2018 / Fotografia de capçalera: CD66