EL CILMA

 

L’any 1999 es va constituir el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), associació sense ànim de lucre d'ajuntaments i consells comarcals fundat per la Diputació de Girona

El CILMA va néixer per acompanyar i assessorar els governants i tècnics municipals en les seves necessitats, demandes i interessos en matèria de sostenibilitat i medi ambient.

Els objectius del CILMA són la cooperació i l'intercanvi, la sostenibilitat, la divulgació d'experiències, el suport a la gestió dels ens locals, l'actuació conjunta i la mobilització d'iniciatives.

  El CILMA ofereix serveis com: l'organització de jornades, sessions informatives i cursos de formació, la coordinació i assessorament tècnic de projectes i actuacions conjuntes entre els associats, la dinamització de comissions d’àmbit polític i tècnic, l'elaboració de documents tècnics, la resolució de consultes, la difusió periòdica d’informació ambiental, l'elaboració d’un fons documental, i l'establiment de convenis de cooperació tècnica i econòmica amb institucions i entitats.

  Els àmbits de treball del CILMA són: 

  • Sostenibilitat municipal: qualitat ambiental, educació ambiental, residus i infraestructures.
  • Energia i clima: energia, mobilitat, medi natural, litoral i aigua.

   

  PROJECTES DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ DESENVOLUPATS

  En els pràcticament 20 anys d'existència, el CILMA juntament amb la Diputació de Girona, han desenvolupat els següents projectes de mitigació i adaptació a les comarques gironines:

  1) Suport en els Plans d'Acció Local (PALS) de les Agendes 21 dels municipis de les comarques gironines.

  Per saber-ne més: web Agendes 21 de les comarques gironines

   

  2) Com a Estructura de suport del Pacte d'alcaldes, Covenant Supporter de la COMO (Covenant of Mayors de la UE), el CILMA ha establert la metodologia i l’inventari d’emissions municipals per a la redacció dels PAES (Pans d'acció per l'energia sostenible) i ofereix assistència tècnica als municipis per a la seva redacció i validació. Actualment més de 200 municipis de les comarques gironines ja han elaborat el seu PAES i es troben en fase d'execució de les accions de mitigació (mitjançant les subvencions que atorga la Diputació de Girona):

  Per saber-ne més:  web del Pacte d'alcaldes a les comarques gironines 

   

  3) Projecte "Green Jobs del Pacte d’Alcaldes - Innovació per afavorir la transició cap a una societat amb baixes emissions de carboni". L’objectiu del projecte va ser millorar la competitivitat de les empreses i dels professionals a les comarques gironines en el sector de les energies renovables i l'eficiència energètica i estimular l’especialització mitjançant: formació en energies renovables i eficiència energètica, un mapa d'oportunitats d'instal·lació, una guia de proveïdors i acords de compra conjunta. El projecte es va desenvolupar amb la financiació del Servei d'ocupació de la Generalitat de Catalunya.

   

  4) Projecte Arco-Latino "BIOMadapt -Biomassa forestal local, una oportunitat per a la gestió forestal adaptada al canvi climàtic": assistència tècnica als municipis membres del Pacte dels Alcaldes per a promoure la utilització de biomassa forestal local, certificada i de qualitat. El programa, va donar suport a l’ús de biomassa forestal en el sector públic, amb la instal·lació en el territori de 33 calderes de biomassa i 18 xarxes de calor al servei d’edificis públics, per a una producció total de calor de 11,58 GWh/any.

  Per saber-ne més: Informe final BIOMadapt

   

  5) "Euronet 50/50 max". Projecte Europeu emmarcat en el programa Energia Intel·ligent per Europa, que incentiva l'estalvi energètic en edificis públics a partir de l'aplicació de bones pràctiques en l'ús i la gestió de l'energia, liderat per la Diputació de Barcelona. La metodologia del 50/50 max consisteix en introduir incentius econòmics a l'estalvi energètic aconseguit. L'ajuntament i l'equipament signen un compromís on el primer es compromet a retornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i l'equipament es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte. 

  Molts municipis de les comarques gironines han inclòs en els seus Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), impulsar el projecte EURONET 50/50 als centres educatius i per aquest motiu la Diputació de Girona i el CILMA van impulsar aquesta iniciativa. En aquesta primera fase hi van participar 10 escoles públiques amb consums elevats, de municipis de menys de 20.000 habitants.

  Per saber-ne més:  web Euronet 50/50

   

  6) "BEenerGI - Energia sostenible per als municipis gironins": El programa BEenerGi de la Diputació de Girona, en el que el CILMA hi ha col·laborat, ofereix assistència tècnica, jurídica i financera necessària als municipis adherits al Pacte d’alcaldes, amb la finalitat de mobilitzar inversions que promoguin l’eficiència energètica en l’enllumenat públic i en els edificis públics municipals (s’hi inclou la creació de xarxes de calor). BEenerGi promou nous models organitzatius a través de sistemes de finançament innovadors. Un dels pilars del programa és reforçar les capacitats entre els actors clau involucrats (PIMES, personal de l’administració pública, entitats financeres) i els beneficiaris finals (els municipis). A més, també proporciona l’accés a les dades de consums d’energia locals i promociona la comunicació dels resultats del programa a través d’Europa per tal que aquests nous esquemes es puguin replicar a altres regions.

  Per saber-ne més: web del programa BEenerGi

   

  7) Promoció del vehicle elèctric a la demarcació de Girona: La Diputació de Girona i el CILMA, van signar un acord de col·laboració amb Nissan i Renault per a la promoció conjunta del vehicle elèctric. Aquest acord ha permès que 53 ens locals hagin pogut provar un o dos vehicles elèctrics durant unes 4 setmanes. Altrament, la Diputació de Girona atorga anualment subvencions per adquirir vehicles elèctrics i instal·lar punts de recàrrega en els municipis adherits al Pacte d'alcaldes i amb Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) aprovat pel ple municipal.

   

  8) Setmana de l'Energia: Cada any entre els dies 4 i 8 de juny es celebra la Setmana de l'Energia, amb l'objectiu d'acostar als ciutadans un nou model energètic basat en les energies renovables i la generació local d'energia. Durant aquesta setmana es fan activitats, tallers i jornades. La Setmana de l'Energia està organitzada per la Generalitat de Catalunya (a través de l’Institut Català d’Energia), la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA).

  A més dels recursos oferts per la Generalitat, el CILMA i la Diputació de Girona n'ofereixen als ens locals adherits a la Setmana, i organitzen activitats com la cessió de materials (càmera termogràfica per fer anàlisis qualitatius d’edificis municipals i habitatges, kits comptadors instantanis d'electricitat per a la realització de les avaluacions energètiques a les llars), cessió d'exposició itinerant del projecte Euronet 50/50 max a comarques gironines i de l'exposició itinerant "Els municipis tenim energia per actuar!", activitats del programa de "Tallers Ambientals" de la Diputació de Girona, presentació de vehicles elèctrics i punts de recàrrega, infografia sobre el foment d'accions d'estalvi i eficiència energètica per a la ciutadania, etc.

  Per saber-ne més: web de la Setmana de l'energia 2018

   

  9) "Projecte ECTAdapt - Contribuir a l'adaptació de l'espai transfronterer català als efectes esperats del canvi climàtic": Amb l'objectiu de completar les accions i projectes que tant el CILMA com la Diputació de Girona han anat executant, i per tal d'incorporar accions d'adaptació al canvi climàtic als PAES (Plans d'acció per l'energia sostenible) per tal que esdevinguin els nous PAESC (Plans d'acció per l'energia sostenible i el clima), el CILMA, la Diputació de Girona i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals s'han associat per desenvolupar el projecte ECTAdapt.

  Per saber-ne més: web del projecte ECTAdapt

   

  Darrera actualització: 24/08/2018 / Fotografia de capçalera: Casa de cultura/DDGI