La lluita contra el canvi climàtic

 

1) LES DUES ESTRATÈGIES PER LLUITAR CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

Encara que les projeccions i previsions futures sobre l'increment de temperatures puguin ser incertes (no sabem si serà de +2ºC, +4ºC o +6ºC), així com la magnitud de les seves conseqüències, el canvi climàtic és ja una evidència en el nostre territori i és reconegut com a un fenomen prioritari a nivell internacional (COP21).

En les últimes dècades el planeta està patint un CALENTAMENT GLOBAL ACCELERAT causat principalment per l’ACTIVITAT HUMANA (emissions de gasos amb efecte hivernacle).

Per primer cop, la SOCIETAT és la principal causa d’aquest canvi climàtic, alterant-ne la seva intensitat i velocitat.

Aleshores, què podem fer per lluitar contra el canvi climàtic?

Cal que tots els actors, particulars i administracions, actuem per reduir l'escalfament global i la vulnerabilitat del nostre territori, mitjançant dues estratègies:

MITIGACIÓ (actuant sobre les causes):  

Reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle mitjançant l'estalvi i eficiència energètica, ús d’energies renovables, etc. i millorant els embornals de carboni (boscos, corall marí, etc.).

ADAPTACIÓ (actuant sobre les conseqüències):

Prevenir, lluitar i preparar-se pels impactes climàtics (sequeres, onades de calor, pluges torrencials, pujada del nivell del mar, falta de neu ...) i les seves conseqüències (incendis forestals, inundacions, escassetat d'aigua, intrusió salina, al·lèrgies, epidèmies ...), actuant sobre el territori per fer-lo menys vulnerable i més resilient.

Les estratègies de mitigació han estat durant molt de temps el principal i únic focus de la lluita contra el canvi climàtic.

 

Sense deixar de fer MITIGACIÓ (aquelles accions encaminades a reduir les emissions que són la causa del canvi climàtic), cal començar a adoptar estratègies d’ADAPTACIÓ per conviure amb els impactes climàtics i ser-hi menys vulnerables.

 

2) EL MARC EUROPEU

 

 

 

Després de l'aprovació, el 2008, del Paquet d'energia i canvi climàtic de la Unió Europea, la Comissió Europea va fundar el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per tal de donar suport als esforços de les autoritats locals pel que fa a la implementació de polítiques energètiques sostenibles.

El Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses és el principal moviment europeu orientat a les autoritats locals i regionals, en el qual aquestes es comprometen voluntàriament a millorar la seva eficiència energètica, a reduir les emissions i a augmentar la producció i l'ús d'energia renovable al seu territori. A través d'aquest compromís, els signataris del Pacte tenien la missió de complir i superar l'objectiu de la Unió Europea de reduir les emissions de CO2 en un 20% per al 2020 (20/20).

El dia 01/11/2015 es va posar en marxa el nou PACTE D’ALCALDES PEL CLIMA I L’ENERGIA (40/30) per part de la Covenant of Mayors for Climate & Energy (COMO - UE), que a més de nous objectius de mitigació d’emissions (reducció del 40% de les emissions de CO2 per a l’any 2030), incorpora accions d’adaptació al canvi climàtic en els antics PAES (20/20), transformant-los en els nous PAESC (Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima).

En resum:

- L’antic PACTE D’ALCALDES (20/20) tenia per objectiu la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle en un 20% per a l’any 2020, mitjançant la redacció i execució de PAES locals (MITIGACIÓ). 

 

 

 

- El nou PACTE D’ALCALDES PER L’ENERGIA I EL CLIMA (40/30) té per objectiu la reducció d’emissions de gasos amb efectes hivernacle en un 40% per a l’any 2030, i l’anàlisi de la vulnerabilitat al canvi climàtic i la planificació d’accions d’adaptació, mitjançant la redacció i execució de PAESC locals (MITIGACIÓ + ADAPTACIÓ).

 

 

 

 

3) ELS PAESC EN EL MARC DEL PROJECTE ECTADAPT

 

 

 

Un dels tres objectius del projecte ECTAdapt (Línia 3) és acompanyar i donar suport a les 447 administracions locals de l'Espai Català Transfronterer en el desenvolupament de Plans d'acció locals per l'energia sostenible i el clima (PAESC) per tal de passar a l'acció.

Aquest objectiu es pretén assolir mitjançant 3 accions:

Acció 5.1 - Desenvolupar una metodologia transfronterera per a l'elaboració de Plans d'acció local d'adaptació al canvi climàtic

Acció 5.2 - Desenvolupar una Guia d'accions d'adaptació al canvi climàtic adreçada a les administracions locals, i realitzar 4 PAESC pilot (2 al costat català i 2 al costat francès) per tal de testar la metodologia tranfronterera tot fent twinnings o agermenaments entre els municipis d'ambdós costats de la frontera

Acció 5.3 - Fer comunicació a les autoritats locals per promoure l'adhesió al Pacte d'alcaldes (Mayors Adapt).

 

Per saber-ne més:

 

Darrera actualització: 24/08/2018 / Fotografia de capçalera: Pere Duran

L'ECT

L'Espai Català Transfronterer (ECT) està patint ja les conseqüències del canvi climàtic, sobretot en les zones amb CLIMA MEDITERRANI (reconegut com un dels més vulnerables). Al seu torn les zones de muntanya i les litorals són les més vulnerables als fenòmens climàtic extrems.

L'ECT s'enfronta a impactes com l'augment de la temperatura mitjana, períodes de sequera més llargs i freqüents i precipitacions extremes, curtes i intenses. Així mateix, les zones de litoral s'hauran d'adaptar a la pujada del nivell del mar i a l'erosió.

Aquestes pertorbacions climàtiques afecten directament la ciutadania, les administracions, i el sectors econòmics sense distinció. Tots ens hem de preparar i ADAPTAR als impactes i conseqüències del canvi climàtic.