El canvi climàtic

 

1) DIFERÈNCIA ENTRE TEMPS I CLIMA

El temps és l'estat de l'atmosfera en un moment determinat pel que fa la temperatura, la humitat, el vent, i les precipitacions. Per exemple: avui plou i fa fred.

En canvi el clima són les condicions de l'atmosfera que caracteritzen una regió o territori. Per exemple: clima tropical, clima mediterrani, clima àrid, clima alpí, clima continental, clima atlàntic, clima polar.

El clima mediterrani es caracteritza per uns estius secs i calorosos i per pluges intenses de distribució irregular al llarg de l'any. Aquests fenòmens extrems són encara més extrems en el context de canvi climàtic. El clima mediterrani està reconegut com uns dels més sensibles al canvi climàtic.

PDF iconpanell_1_cat.pdf (13.17 MB)

 

 

 

2) QUÈ ÉS EL CANVI CLIMÀTIC?

El clima de la Terra sempre ha canviat de forma natural al llarg de la seva història (la darrera gran glaciació va ser fa més de 20.000 anys). La diferència és que en els últims anys, el planeta està patint un CALENTAMENT GLOBAL ACCELERAT causat principalment per l'ACTIVITAT HUMANA. És a dir, per primera vegada, la SOCIETAT és la causa principal d'aquest clima climàtic, alterant-ne la seva intensitat i velocitat.

PDF iconpanell_2_cat.pdf (5.71 MB)

 

 

Font: NASA: Climate Change and Global Warming. Comparativa de la diferència de temperatura a la Terra entre els anys 1884 - 2016

 

Font: Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, OCCC (2016). Evolució de la temperatura mitjana anual a Catalunya (1950 - 2014) expressada com a anomalia respecte el període de referència 1961-1990. La corba correspon a un filtre gaussià de tretze membres. BAIC 2014 (2015) 

El CANVI CLIMÀTIC es defineix com un canvi en el clima atribuït directament o indirectament a l'activitat humana, que altera la composició de l'atmosfera mundial i que se suma a la variabilitat natural del clima del planeta (definició extreta de la Llei 16/2017 de canvi climàtic de Catalunya).

 

 

3) CAUSES DEL CANVI CLIMÀTIC

Actualment ens trobem en un situació d’escalfament global del planeta, com a conseqüència directa de:

 

- Un increment de la població mundial del 68% (en els últims 30 anys)

- Un increment del consum d'energia mundial del 30% (en els últims 30 anys)

- Un increment dels gasos amb efecte hivernacle (GEH) del 70% (en els últims 30 anys): CO2, CH4, N2O, SOx...

 

 

En les últimes dècades hi ha hagut un augment sense precedents de la concentració de CO2 equivalent a l’atmosfera, real i mesurable, d'entorn del 40% respecte l'any 1750 (any d'inici de la revolució industrial). A febrer de 2018 la concentració de CO2 a l'atmosfera és de 407.61 ppm (no s'havien superat mai els 300 ppm)

 

Font: NASA: Climate Change and Global Warming

Resultat de les emissions de gasos amb efecte hivernacle: El planeta està patint un ESCALFAMENT GLOBAL accelerat causat principalment per l'ACTIVITAT HUMANA. A Catalunya la mitjana de temperatures anual s'ha incrementat en 1,5ºC en els últims 65 anys i 9 dels 10 anys més càlids de la història han tingut lloc a partir del 2000.

 

PDF iconpanell_3_cat.pdf (4.67 MB)

 

 

 

4) IMPACTES CLIMÀTICS

Segons la metodologia de la COMO (Covenant of Mayors for climate & energy Office) de la UE, els impactes climàtics són:

1. ONADES DE CALOR

2. SEQUERES

3. ONADES DE FRED

4. ALTERACIONS EN LA INTENSITAT I DISTRIBUCIÓ DE LA PRECIPITACIÓ 

5. PUJADA DEL NIVELL DEL MAR 

 

 

PDF iconpanell_4_cat.pdf (5.56 MB)

PDF iconpanell_5_cat.pdf (15.04 MB)

 

Per saber-ne més:

EL PERMAFROST I EL CANVI CLIMÀTIC

Pel principi d'Arquímedes, el nivell del mar pujarà pel desgel de gel continental (de l'Antàrtic i del Permafrost d'Alasca, Canadà, Rússia, Xina i Groenlàndia) ja que el desgel del gel que ja es troba dins de l'aigua no suposarà un increment del nivell del mar. El desgel del Permafrost (gel continental), conseqüència del canvi climàtic, a més de suposar un increment del nivell del mar, implica: inundacions, pèrdua de boscos i habitatges, increment de les emisions de CO2 i CH4 que acceleren l'escalfament global (es calcula que la quantitat de carboni retingut en el permafrost és el doble del que hi ha a l'atmosfera), i malalties i virus congelats en el permafrost (com l'antrax Bacillus anthracis).

Vídeo: Permafrost, what is it? (Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung)

Vídeo: The "Sleeping Giant" in Arctic Permafrost (NASA)

Article: ¿Es el permafrost del Ártico el "gigante dormido" del cambio climático? (NASA)

Article: New Arctic Lakes Could Soon Be a Major Source of Atmospheric Methane (NASA)

Article: L'anomenada "última zona gelada" de l'Àrtic es trenca per primera vegada (Notícia del The Guardian del dia 21/08/2018) 

Per saber-ne més:

LA POLS DEL SÀHARA I EL CANVI CLIMÀTIC

El Sàhara és la major font de pols mineral de la Terra amb uns 600 milions de tones per any. La pols s'estén pels mars Mediterrani i Carib cap al nord de Sud-amèrica i Amèrica central, Nord-amèrica, i Europa. La pols mineral són aerosols atmosfèrics originats per la suspensió dels minerals del sòl. La pols sahariana està principalment composta per una barreja de minerals com el quars, feldespats i argiles de vegades associada a calcita i paligorsquita. 

La pols sahariana arriba a la península Ibèrica quan se situa una depressió a l’oest o sud-oest de la península o quan l’anticicló nord-africà es desplaça a l’est o sud-oest peninsular. La pols combinada amb l’aire càlid del desert del Sàhara sovint forma una capa atmosfèrica anomenada capa d'aire saharià que té efectes significatius en el temps meteorològic tropical, interferint especialment en el desenvolupaments d'huracans. El contingut de pols atmosfèrica és molt sensible als canvis climàtics.

La pols del Sàhara té doncs els següents efectes, tant positius com negatius, relacionats amb el canvi climàtic:

 • A la regió mediterrània la pols mineral sahariana representa la principal font de nutrients pel fitoplàncton i altres organismes aquàtics. Però també transporta el fong Aspergillus que al Carib infecta els esculls coral·lins provocant en ells la malaltia de l’aspergillosi. 
 • Afecta el balanç de radiació solar que arriba a la Terra.
 • Fertilitza els sòls on es diposita (arribant fins i tot a la selva amazònica)
 • Provoca que la temperatura superficial del mar sigui més freda, reduïnt la formació d'huracans
 • Es diposita sobre el gel i la neu, fet que n'accelera el desgel
 • Grans concentracions de pols del sàhara poden causar problemes respiratoris i asma
 • El Sol es reflecteix en les partícules en suspensió i genera postes de sol amb coloracions atractives

Web "Saharan dust sweeps over the Iberian peninsula" (NASA)

Vídeo "Satellite Tracks Saharan Dust to Amazon in 3-D" (NASA)

Web "Here comes the Shara dust" (NASA)

Web "Saharan Dust Feeds Amazon's Plants" (NASA)

Web "Saharan dust on the move" (NASA)

Per saber-ne més:

LES CORRENTS OCEÀNIQUES I EL CANVI CLIMÀTIC

Els oceans contribueixen a controlar els nivells de CO2 i a regular la temperatura global del planeta, a la vegada que també transporten nutrients i mantenen els ecosistemes marins. En la mesura que canvia el clima, canvien també els recursos d'aigua dolça i salada sobre les que la societat es desenvolupa. La relació clima - aigua és vital pel planeta: actualment la Terra acumula més calor procedent del Sol que la que allibera i l'oceà emmagatzema el 93% d'aquesta energia, moderant les temperatures extremes i permetent que el planeta sigui habitable.

Com a conseqüència del canvi climàtic, del desgel dels pols, de l'escalfament i desalinització de l'aigua, i de l'acidificació del mar, no només es perd biodiversitat marina sinó que les corrents oceàniques, que regulen la temperatura del planeta, estan començant a canviar el seu comportament, fet que agreuja l'escalfament global i que té conseqüències directes en la pesca, la biodiversitat i en els riscos naturals.

Les corrents oceàniques més grans com el corrent del Golf a l'Oceà Atlàntic i el Kuroshio al Pacífic transporten aigües càlides i nutrients a través de milers de quilòmetres a velocitats superiors a 6 km/h. Les corrents d'Agulhas a l'hemisferi sud mouen les aigües equatorials cap als pols de la Terra; i altres milers de corrents oceàniques més petites estan confinades a regions particulars i formen remolins circulars que es mouen més lentament i que contribueixen al moviment de les corrents.

Vídeo: "Ocean Current Flows around the Mediterranean Sea" (UNESCO i NASA)

Vídeo: "The Ocean: A Driving Force for Weather and Climate" (NASA)

Vídeo: "Ocean circulation plays an important role in absorbing carbon from the atmosphere" (NASA)

Vídeo: "Perpetual ocean" (NASA)

Article: "25 years of global sea level data, and counting" (NASA)

Article: "Global Sea Surface Currents and Temperature" (NASA)

 

5) CONSEQÜÈNCIES DEL CANVI CLIMÀTIC A L'ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER (ECT)

L'ECT és el territori integrat pels 447 municipis del departament dels Pirineus Orientals i de la demarcació de Girona.

Segons el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, OCCC (2016) i les projeccions de l'IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change - United Nations), les conseqüències de les pertorbacions climàtiques en el nostre territori seran:

ONADES DE CALOR I ONADES DE FRED

 • Catalunya tindrà la mateixa temperatura que té actualment Sevilla (s'espera un increment de 1,4ºC més en la mitjana de Tª)
 • La variació màxima de Tª tindrà lloc a l'estiu i als Pirineus
 • Un increment d'entre 20-30 nits tropicals (T mínima ≥ 20 ° C) per any, especialment al litoral i el prelitoral
 • Una pèrdua d'entre 30-40 nits de gelada (T mínima  ≤ 0 ° C) per any, especialment als Pirineus
 • Increment de les T extremes, onades de calor, nits tropicals, i dies i nits més càlids
 • Increment en la freqüència i durada de les sequeres, especialment a la primavera i estiu
 • Major freqüència de grans incendis forestals, així com incendis fora de les estació (estiu) i fora de les zones on ara són habituals
 • Augment de la mortalitat humana (de 300 en l'actualitat a 2.500 morts/any). Mortalitat relacionada amb malalties cardiovasculars, respiratòries, mentals i del sistema nerviós, diabetis i malalties del sistema renal i urinari
 • Transmissió de malalties extintes (dengue, chikungunya i malària)

SEQUERES I PLUGES TORRENCIALS

 • S'esperen períodes de sequera més freqüents i més llargs, especialment a l'estiu, així com pluges torrencials (distribució anormal de la precipitació)
 • Reducció d'un 10% en la precipitació a la primavera, estiu i tardor
 • Escenari futur de ESCASSESA D'AIGUA: del 9,4% als Pirineus, del 18,2% a la plana interior, i del 22% al litoral
 • Increment d'un 13% en l'evapotranspiració
 • Augment significatiu del risc d'inundació

PUJADA DEL NIVELL DEL MAR

 • S'espera una pujada del nivell del mar de 45 a 82 cm per l'any 2100, tot i que podria ser d'entre 1 a 3 m en zones concretes com el Delta de l'Ebre (conseqüència també d'altres factors com la subsidència i la menor aportació de sediments dels rius). Els efectes de la pujada del nivell del mar podrien ser:
  • Alteració significativa en zones litorals baixes (pèrdua de deltes, aiguamolls, llacunes, platges urbanes, àrees turístiques, etc.)
  • Erosió de platges i aparició de plagues (meduses)
  • Inundació d'àrees costaneres i tempestes marines (on es concentra la major densitat de població)
  • Pèrdua d'infraestructures (com ports, carreteres, trens, àrees urbanes, etc.)
  • Pèrdua de biodiversitat i de recursos (com la pesca, l'agricultura i el turisme).

CANVIS EN EL PATRÓ DE NIVACIÓ I DE DESGEL

 • Les projeccions indiquen una reducció en la precipitació de pluja i neu per al 2050. Els estudis preveuen un escenari escassetat d'aigua que requerirà mesures per adaptar-se a la nova realitat.
 • El turisme d'hivern i esquí té una alta vulnerabilitat degut a l'orientació i posició latitudinal de gairebé totes les pistes d'esquí de Catalunya, ja no són viables (ús de canons per a fabricar neu a paritr d'aigua freàtica) i han d'afrontar més riscos (com les allaus).

PDF iconpanell_6_cat.pdf (8.19 MB)

 

 

 

6) SECTORS VULNERABLES AL CANVI CLIMÀTIC

Segons la metodologia de la COMO (Covenant of Mayors for climate & energy Office) de la UE, els sectors vulnerables al canvi climàtic sobre els quals s'han de planificar accions d'adaptació són:

 

Darrera actualització: 24/08/2018 / Fotografia de capçalera: Josep Pascual

RECURSOS PER EXPLICAR EL CANVI CLIMÀTIC

Mapa de les zones litorals inundables amb la pujada del nivell del mar en el context de canvi climàtic: 

Mapa interactiu de la NASA

Aplicació: Com ha canviat la Tª de la teva ciutat des de l'any que vas nèixer? (The New York Times)

A mesura que el món s'escalfa a causa del canvi climàtic induït per l'home, cada cop viurem més dies amb temperatures superiors als 32ºC. L'aplicació permet veure com ha canviat la temperatura en la teva ciutat natal des de l'any del teu neixament.

Animació: Anomalies de Tª per països dels darrers 140 anys (NASA)

La NASA ha publicat les anomalies de temperatura per països dels últims 140 anys. Les dades, recollides pel GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP), han estat recopilades per Antti Lipponen en una animació que evidencia el canvi climàtic.

Vídeo: Què és l'adaptació al canvi climàtic? (Oficina Catalana del Canvi Climàtic)

Vídeo divulgatiu de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC), aprovada per la Generalitat de Catalunya. Les dades són extretes del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

Vídeo: Cómo evitar el cambio climático muy rápido (Acciona)

Per què passa? Com evitar ràpidament el canvi climàtic? Un dels vídeos més vistos sobre canvi climàtic a Internet

Vídeo: Le climate change: les collectivités s’adapten (ADEME)

Vídeo de sensibilització de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) 

Animació: Eau et changement climatique, adaptons-nous! (Agénce de l’eau Rhône Méditerranée Corse)

Animació sobre l'adaptació al canvi climàtic pel que fa a la qualitat i quanitat d'aigua

Recurs educatiu: "Ecape Room: Sea Level Rise Room" de United Explanations, activitat pionera a la península per a la sensibilització sobre el canvi climàtic i la pujada del nivell del mar adreçada a adolescents i adults. En 40 minuts, els participants han de resoldre enigmes i proves sobre els efectes i les solucions per evitar la pujada del nivell del mar. L'activitats es pot contractar a: Sea Level Rise Room