Miquel Noguer i Planas

President de la Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona (DDGI), el Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) i el Département des Pyrénées-Orientales (CD66) ens hem associat per tirar endavant el projecte ECTAdapt, que té com a objectiu conscienciar la població sobre la necessitat d’actuar per fer front a la problemàtica generada pel canvi climàtic, avaluar la vulnerabilitat del nostre territori als efectes del canvi climàtic i proposar un mètode de treball conjunt a banda i banda dels Pirineus per planificar actuacions d’adaptació en el marc del Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia, impulsat des de la Unió Europea.

El Departament dels Pirineus Orientals (Département des Pyrénées-Orientales, Catalunya del Nord) i les comarques de Girona configuren un espai transfronterer en què les persones i els territoris comparteixen, a més d’una història i una cultura comunes, uns reptes ben actuals, tant des del punt de vista social i cultural com econòmic i ambiental. Per tal de reforçar el treball conjunt entre les dues institucions que representen els dos territoris transfronterers, el Consell Departamental i la Diputació varen signar, el 24 de novembre de 2016, un conveni que institucionalitza la cooperació interadministrativa que ja es portava a terme.

En el marc d’aquesta cooperació i tenint en compte que el canvi climàtic i les seves conseqüències són un dels reptes més importants a què ens enfrontem en l’actualitat, s’ha posat en marxa el projecte ECTAdapt que cerca solucions que estiguin a l’abast de les administracions locals de l’espai català transfronterer.

Hermeline MALHERBE Présidente du Conseil Départemental

El Département des Pyrénées-Orientales (CD66)