Visor cartogràfic

En la present cartografia es poden visualitzar i consultar els estudis sobre mitigació i adaptació al canvi climàtic que han desenvolupat les administracions locals de l'Espai català transfronterer (ECT), segons la següent classificació:

  • PCET  Plans Climat Energie Territorial
  • Altres estudis i plans d’adaptació al canvi climàtic (com per exemple els plans d'adaptació comarcals)