Jornades de Formació « Aprendre a utilitzar la metodologia ARCHI per diagnosticar la vitalitat de les alzines sureres »

La metodologia ARCHI és una eina d'avaluació de l'estat fisiològic dels arbres que es basa en la lectura de la seva arquitectura, desenvolupada per l'Institut pour le Développement Forestier (IDF) i el Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) a partir del 2010 i per diferents espècies, entre les quals l'alzina surera (Quercus suber). Aquesta eina està dirigida principalment a gestors i propietaris/àries forestals.

L’eina ARCHI per la surera ha estat desenvolupada en el marc del projecte de cooperació ECTAdapt " Contribuir a l'adaptació de l'espai català transfronterer als efectes del canvi climàtic", liderat pel Département des Pyrénées-Orientales (CD66), la Diputació de Girona i el CILMA, el qual agrupa tot un seguit d'accions que tenen per objectiu l’anàlisi de la vulnerabilitat del territori, la sensibilització i l’execució de plans estratègics i d’accions d’adaptació al canvi climàtic.

Fechas: 

26 i 27 de març de 2019

Lugar:

El dia 26 a l'ajuntament d'Agullana

El dia 27 sortida de camp per aprendre l'ús de la clau ARCHI (trobada al Restaurant SOL de la Jonquera)

Para saber más:

Programa de la Jornada: