Jornada tècnica: “L’Adaptació dels municipis al canvi climàtic: Experiències en la gestió forestal, litoral i turisme"

 

L’Adaptació dels municipis al canvi climàtic: Experiències en la gestió forestal, litoral i turisme

Aquesta jornada s’organitza en el marc del projecte ECTAdapt “Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic”, i s’organitza entorn de tres temàtiques amb presentacions paral·leles a escollir: gestió forestal, litoral i turisme.

Aquesta és la primera d’un seguit de jornades i té per objectius:

1) Donar a conèixer experiències locals concretes d’adaptació al canvi climàtic
2) Recollir les aportacions dels assistents mitjançant el debat i la plataforma participativa CIVICITI
3) Anar a veure sobre el terreny experiències concretes d’adaptació (visites guiades a la tarda)

 

Per saber-ne més:

Programa de la Jornada