Jornada Replicabilitat Territorial “Promovent la resiliència i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic”

En el marc del projecte LIFE CLINOMICS (Life15 CCA/ES/000102) s’organitza aquesta jornada que tindrà per objectiu posar en valor l’Estratègia Clinomics com un model de governança útil per incrementar la resiliència vers al canvi climàtic de les administracions  i entitats locals.

Data: 3 d'octubre de 2019

Lloc: Vilafranca del Penedés

Programa 

Inscripcions en aquest formulari