Congrés Nacional d’Educació Ambiental 2018

Congrés Nacional d’Educació Ambiental 2018 - 16 i 17 de novembre de 2018

Objectius:

Aquest congrés vol teixir aliances entre centres educatius, universitats, entitats, i administracions per proposar accions d’educació ambiental que prenguin en consideració la sostenibilitat de les ciutats, la diversitat dels ecosistemes i el consum responsable.

Per assolir el repte proposem inspirar-nos en les aportacions de ponents de referènciainternacional, conèixer experiències educatives innovadores i compartir reptes, oportunitats i aliances.

El Congrés ens ha de servir per créixer com a professionals en un món complex i canviant i per fer-nos capaços de crear respostes crítiques i creatives per construir el futur que volem.

Terminis:

Fins el 7 de setembre preinscipció. Entre el 1 i el 10 d’octubre formalització de les inscipcions.

Per saber-ne més:

Congrés Nacional d’Educació Ambiental 2018