QUI? Els socis del projecte ECTAdapt

 

El Département des Pyrénées-Orientales (CD66), la Diputació de Girona (DDGI) i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) van associar-se el 17 de novembre de 2014, per compartir sinèrgies en matèria d’adaptació al canvi climàtic, cercant respostes innovadores i adaptades al context local.

El Département des Pyrénées-Orientales (CD66) és el líder i cap de fila del projecte ECTAdapt.

El projecte ECTAdapt té com a objectiu general, desenvolupar una política conjunta en matèria d’adaptació al canvi climàtic a escala de tot l’Espai Català Transfronterer (ECT) mitjançant l’anàlisi de la vulnerabilitat del territori, la sensibilització de la població i de tots els agents públics i privats implicats, i l’acompanyament en l’elaboració de plans d’acció local per a l’adaptació al canvi climàtic.

Cada soci ha assumit la responsabilitat d'una de les 3 LÍNIES DE TREBALL del projecte:

- Línia 1: Realitzar un inventari i una posada en comú de les dades de vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic de l’Espai Català Transfronterer, amb l’objectiu de divulgar i sensibilitzar.

- Línia 2: Sensibilitzar, conscienciar, formar i involucrar als actors de l’ECT en relació amb l’adaptació al canvi climàtic per a fomentar l’execució d’accions.

- Línia 3: Acompanyar les administracions locals de l’ECT en la redacció dels Plans Locals d’adaptació al Canvi Climàtic: PAESC - (Plans d'acció local per l'energia sostenible i el clima)

 

Darrera actualització: 24/08/2018 / Fotografia de capçalera: Pere Duran/DDGI