QUAN? ETAPES DEL PROJECTE

 

El projecte ECTAdapt té una durada 3 anys (del 01/05/2016 al 30/04/2019) i segueix les següents fases temporals:

 

1) FASE DE PREPARACIÓ I CANDIDATURA (anys 2014 - 2015)

- Col·laboració entre el CD66, la DDGI i el CILMA per a la redacció de la candidatura POCTEFA 2012-2014: projecte, accions, lliurables i indicadors. 

- Estudi prèvi transfronterer (amb la col·laboració d'entitats d'ambdós costats de la frontera) per a la definició de les bases del projecte ECTAdapt: "GUIA D'ACCIONS MUNICIPALS DE MITIACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC A L'EURODISTRICTE DE L'ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER" contractat per la Diputació de Girona a ATC-SIG el novembre de 2014.

Per saber-ne més:

 

guia.pdf

Icono PDFguia.pdf (3.22 MB)
  

 

2) FASE DE PLANIFICACIÓ I CONTRACTACIÓ (anys 2016 - 2017)

Adjudicació de la subvenció FEDER per a la realització del projecte “ECTAdapt: Contribuir a l’adaptació de l’espai català transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic” (Codi EFA011/15 ECTAdapt), en el marc de la primera convocatòria del Programa INTERREG V A de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020. 

- Contractació del personal requerit en la candidatura i inici de les reunions i els treballs.

- Primeres reunions transfrontereres dels comitès (Comitè estratègic, de coordinació i tècnic de seguiment) i planificació i concreció de les accions presentades en la candidatura.

- Redacció, revisió i traducció dels plecs tècnics i administratius de les contractacions públiques transfrontereres a realitzar.

 

3) FASE D'EXECUCIÓ I TANCAMENT (anys 2018 - 2019)

- Contractació pública per a l'execució de les accions planificades en la fase anterior, seguiment dels indicadors i obtenció dels resultats.

- Tancament i finalització del projecte.

 

Darrera actualització: 05/10/2019 / Fotografia de capçalera: Maria Geli Planagumà /PTCBG

Atès que totes les contractacions es fan transfrontereres i bilingües, amb l'objectiu d'assegurar la igualtat de condicions en els concursos públics de les empreses d'ambdós costats de la frontera, els terminis s'han allargat, motiu pel qual es preveu una pròrroga del projecte.