PROJECTES I ESTUDIS ANTECEDENTS

 

1) ADMINISTRACIONS REFERENTS I COMPETENTS EN MATÈRIA DE CANVI CLIMÀTIC A L'ECT

 

AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE (ADEME)

 

 

OFICINCA CATALANA DEL CANVI CLIMÀTIC (OCCC)

 

 

2) ESTUDIS I DOCUMENTS DE BASE PER AL PROJECTE ECTADAPT

 • Guia d’accions municipals de mitigació i adaptació al canvi climàtic a l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer” (Diputació de Girona, 2014) 

  guia.pdf

  Icône PDFguia.pdf (3.22 Mo)

 

 

3) ALTRES PROJECTES SOBRE L'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE L'ECT

 • LIFE MEDACC "Demonstration and validation of innovative methodology for regional climate change adaptation in the Mediterranean area": Projecte de 5 anys que va començar el 2013 amb l’objectiu de provar solucions innovadores orientades a adaptar els sistemes agroforestals i urbans als impactes del canvi climàtic en l’àmbit mediterrani. A Catalunya, serà una eina molt valuosa en el desplegament de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC 2013-2020). El projecte posa en pràctica, de forma experimental, un seguit de mesures d’adaptació en els àmbits de l’agricultura, la gestió forestal i la gestió de l’aigua en tres conques representatives de Catalunya: la Muga, el Ter i el Segre, amb la voluntat que els resultats siguin útils en el disseny d’experiències similars arreu de l’àmbit mediterrani.

 

 • LIFE CLINOMICS “Promovent la resiliència. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic”: Projecte amb una durada de tres anys (juny 2016-juny 2019), subvencionat per la Unió Europea. CLINOMICS pretén augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a través de la intervenció en tres territoris (Terres de l’Ebre, Alt Penedès i Parc Natural del Montseny - Reserva de la Biosfera) i en diferents activitats econòmiques (turisme, pesca, agricultura i forestal). El projecte posa en marxa òrgans de participació territorials i socioeconòmics, elabora plans d’acció i estratègies per a l’adaptació, es dissenyaran eines per a les autoritats locals i els agents socioeconòmics i es farà la capacitació i informació dels agents en favor de l’adaptació.

 

 • LIFE PLETERA "Restauració integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera". Projecte LIFE impulsat per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí que té per objectiu la restauració del sistema dunar i de les llacunes costaneres de la zona de la Pletera, mitjançant la desurbanització i recuperació de les zones humides. En el context de canvi climàtic i amb la pujada del nivell del mar, les zones humides i les dunes litorals protegeixen l’interior de les tempestes litorals, drenen l’accés d’aigua en moments d’inundació i llevantada, i prevenen la salinització dels aqüífers.

 

 • Projecte CANVIBOSC "Vulnerabilitat de les espècies forestals al canvi climàtic" CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, 2013): És el resultat d’una revisió bibliogràfica de més de 500 articles científics que analitza la vulnerabilitat de les diferents espècies forestals a la sequera, als incendis i a les plagues, els principals factors que poden alterar els nostres boscos en un context de canvi climàtic i conclou amb un rànquing amb les espècies més vulnerables als incendis i a la sequera. Segons CANVIBOSC, el faig i el pi roig seran les espècies que més patiran els impactes del canvi climàtic, mentre que les alzines i el pi blanc seran les menys vulnerables.

 

 • Projecte FORESMAP "Avaluació i cartografia dels serveis ecosistèmics dels boscos de Catalunya" (CREAF, 2016): L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) posen a disposició de la ciutadania els resultats obtinguts en el projecte ForESmap a través de l’aplicació Instamaps de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El ForESMap té com a objectius avaluar i cartografiar les serveis ecosistèmics (SE) dels boscos de Catalunya a partir de l’avaluació d’indicadors biofísics, tant de provisió, de regulació com culturals. Amb aquesta cartografia, els tècnics dels ens locals disposen d’una nova eina per avaluar les mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic que calgui implementar per millorar la resiliència dels boscos; s'afavoreix, per exemple, la presa de decisions a l’hora d’elaborar els plans d'adaptació municipals.  

 

 • Projecte ACCUA "Adaptacions al canvi climàtic en l'ús de l'aigua" (CREAF, 2011): Avalua la vulnerabilitat territorial del litoral mediterrani a Catalunya davant els principals efectes del canvi global relacionats amb les variacions en la disponibilitat d’aigua a tres conques hidrogràfiques catalanes: el Fluvià, la Tordera i el Siurana. Aquestes són conques relativament reduïdes i d’una superfície similar, representatives de diferents condicions tant físiques com humanes. L’objectiu són les opcions d’adaptació per respondre a aquesta vulnerabilitat territorial i social davant d’aquests efectes.

 

 • Projecte BEWATER "Developing Participatory Adaptation Plans for River Basins": El projecte FP7 BeWater promou el diàleg i la col·laboració entre la ciència i la societat per a la gestió adaptativa de l’aigua davant dels impactes del canvi global a la Mediterrània. BeWater utilitza un procés iteratiu d’aprenentatge mutu per garantir que els actors locals tenen un paper actiu en la definició de les estratègies adients per a la gestió de les conques fluvials. En quatre conques pilot arreu de la Mediterrània s’utilitzen unes metodologies que integren les característiques físiques, ecològiques, socials i polítiques d’aquestes conques de cara a desenvolupar opcions per la gestió de l’aigua. Aquestes opcions de gestió son discutides amb les comunitats locals que participen en el disseny de Plans de Adaptació. El projecte BeWater està coordinat pel CREAF i una de les conques pilot està situada a Catalunya (la conca de la Tordera).

 

 

4) SITES WEB D'INTERÈS

 

Darrera actualització: 03/09/2018 / Fotografia de capçalera: Pixabay

  

El projecte ECTAdapt participa en altres projectes sobre canvi climàtic de l'Espai Català Transfronterer (ECT), i a l'hora aquests projectes i professionals participen en l'ECTAdapt en un treball en xarxa que n'afavoreix el flux d'informació i coneixement (Networking)

L'objectiu del projecte ECTAdapt no és generar dades ni informació nova sinó filtrar les dades existents i necessàries per assolir els seus propis objectius:

1) analitzar la vulnerabilitat del territori,

2) sensibilitzar i

3) acompanyar als ens locals en l'elaboració dels seus Plans locals d'adaptació al canvi climàtic