AMB QUI? Governança i comitès

 

La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) és l'Autoritat de Gestió i Certificació del Programa INTERREG V A Espanya / França / Andorra (POCTEFA) de la subvenció europea FEDER.

Per garantir el bon desenvolupament del projecte ECTAdapt els socis han definit el paper i les responsabilitats de cada un d'ells en el desenvolupament de les diverses accions previstes. Els socis tenen a més les seves pròpies funcions, que permeten la gestió d'una organització en xarxa eficient.

El Département des Pyrénées-Orientales és el Líder i Cap de Fila del projecte ECTAdapt. La funció específica del Cap de Fila és la coordinació administrativa i financera del projecte. També és responsable de la presentació dels informes i és l'interlocutor davant les autoritats del programa POCTEFA.

Els socis són co-responsables de les decisions adoptades i de la seva execució, respectant les assignacions pressupostàries, si bé cada un d'ells és responsable específic d'una de les línies de treball.

El projecte ECTAdapt es basa sobretot en activitats en xarxa d'actors externs (projecte de governança) i cada soci assumeix la responsabilitat d'aquest treball al seu territori.

Per tal d'assegurar un bon seguiment del calendari, l'assoliment dels objectiu previstos i la qualitat dels treballs, el projecte ECTAdapt s'ha estructura en 3 COMITÈS de seguiment:

 

1)  COMITÈ ESTRATÈGIC

Missió

- Seguiment de les accions previstes en el projecte
- Dur a terme activitats relacionades amb la representació institucional del projecte
- Resoldre les diferències que puguin ocórrer en el Comitè de Coordinació

Freqüència de reunió

Una reunió anual

Integrants

Càrrecs electes referents de les tres institucions socies: CD66 (vicepresidente du Département des Pyrénées-Orientales et President de la Commission Environnement Energies Renouvelables); DDGI (Diputada d'Programes Europeus i Diputat de Medi ambient); CILMA (President del CILMA)

 

2) COMITÈ DE COORDINACIÓ

Missió

- Equip de treball. Gestió, implementació i execució del projecte
- Proporcionar informes al Comitè Estratègic

Freqüència de reunió

Una reunió trimestral

Integrants

Tècnics/ques i administratius/ves dels tres socis assignats al projecte: CD66 (Responsable Pôle Europe - Affaires transfrontalières,Responsable de la Mission Départementale Développement Durable, Chargée de mission Développement Transfronterer, Chargée de mission Pla Climat); DDGI (Cap del Servei de Programes Europeus, Cap del Servei de Medi Ambient, Administratiu del Servei de Programes Europeus, Tècnic de cartografia); CILMA (Secretari Tècnic del CILMA, Administrativa i Tècnica del CILMA)

 

3) COMITÈ TÈCNIC DE SEGUIMENT

Missió

- Seguiment tècnic del projecte
- Aportar criteri expert i assessorament quan sigui requerit pel Comitè de Coordinació

Freqüència de reunió

Una reunió anual

Integrants

Professionals i experts en canvi climàtic d'ambdós costats de la frontera i de les temàtiques o sectors vulnerables al canvi climàtic:

  • Del costat francès s'ha convidat a participar: 

Préfecture / DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer / DREAL - Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement / ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie / Agence de l'eau RMC / OPCC - Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique / Région / Agglomération de Perpignan PMCU / AMF 66 - Association des Maires, des Adjoints et de l’Intercommunalité des Pyrénées-Orientales / PNR des Pyrénées Catalanes - Parc naturel régional des Pyrénées catalanes / PNR Corbières-Fenouillèdes - Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes / Pays PPM / Pays de la Vallée de l'Agly / CNFPT - Centre National de la Fonction Publique Territoriale / Université Perpignan / Education Nationale ou Inspection d'Académie / Graine LR / Réseau Education Pyrénées Vivantes / Tram' 66 / ARPE / Conservatoire du Littoral / Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer (Laboratoire Arago) / PN Marin du golfe du Lion / EID Méditerranée / Comité Régional du Tourisme / ADT 66 / ARS Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées / CAUE / AURCA Agence d'Urbanisme Catalane / Ecobatp LR / DDCS Direction Départementale de la cohésion sociale / DRAAF Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées / antenne locale de l'INRA / Association Française d'Agroforesterie / Syndicats de bassins versants :  Tech, Réart, Têt, Agly, Rivage (Bages-Leucate),  protection et gestion des nappes de la plaine du Roussillon / Institut Pyrénéen d'Écologie (IPE) /  Conservatoire régional des espaces naturels CEN-LR  / Groupe Ornithologique du Roussillon / Fédération des réserves naturelles catalanes

  • Del costat català s'ha convidat a participar: 

OCCC - Oficina Catalana del Canvi Climàtic / ICAEN - Institut Català de l'Energia / SMC - Servei Meteorològic de Catalunya / DIBA - Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat / DIBA – Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat / ICGC - Institut Cartogràfic y Geològic de Catalunya / IEC - Institut d'Estudis Catalans, Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya / OP - Observatori del paisatge de Catalunya. Departament de Territori y Sostenibilitat / ARC - Agència de Residus de Catalunya / IDAPA - Institut per al Desenvolupament y la Promoció de l'Alt Pirineu y Aran / UdG - Universitat de Girona. Càtedra de Geografia y  Pensament Territorial / UdG - Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient / UPF - Càtedra UNESCO de Cicle de Vida y Canvi Climàtic / UPC - Càtedra UNESCO de Sostenibilitat / Fundació per a la Prevenció de Residus y el Consum Responsable / Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible / Consorci d'Ardenya-Cadiretes / Consorci del Ter / Consorci de Salines-Bassegoda / Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR) / Consorci del Ter Brugent / Consorci de la Vall del Ges, Orís y Bisaura / Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya - ADRINOC / Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura / Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya / DTS - Departament de Territori y Sostenibilitat (Subdirecció General d'Informació y Educació Ambiental) / SCEA - Societat Catalana d'Educació Ambiental / IADEN - Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi y Defensa de la Natura / Associació de Naturalistes de Girona / Fundació EMYS / Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter / Associació Escola de Natura de l'Estany de Banyoles / Can Quintana Museu de la Mediterrània / TOSCA, Serveis Ambientals d'educació y turisme / XCT - Xarxa de Custòdia del Territori / DPT - Departament de Territori y Sostenibilitat (Servei de Gestió del Litoral) / CEAB - Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CSIC, Consejo superior de investigaciones científicas) / CIIRC - Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners (UPC) / UB - Departament d’Ecologia / UDG - Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis / Insitut de Ciències del Mar - CSIC a Barcelona / Servicios de costas del Estado / ACA – Agencia Catalana del Agua (Litoral) / Agència Catalana de Turisme / PT - Patronat de Turisme de la Costa Brava. Diputació de Girona / Associació de Càmpings de Girona / Unió d'Hostaleria y Turisme de la Costa Brava - Grup Costa Brava Centre / Associació d’Hostaleria Turisme y Restauració de Girona / DTS - Departament de Territori y Sostenibilitat (Direcció General d'Ordenació del Territori y Urbanisme + OGAU) / INCASOL - Institut Català del Sòl / SCOT - Societat Catalana d'Ordenació del Territori / ATM - Autoritat Territorial de la Mobilitat Àrea de Girona / PTP - Promoció del Transport Públic. Secció Territorial de Girona / Direcció General de Transports y Mobilitat (DTS) / DARP - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca y Alimentació / IRTA - Institut de Recerca y Tecnologia Agroalimentàries / INCAVI - Institut Català de la Vinya y el Vi / Estacio Experimental Mas Badia - IRTA / Cambra Agraria de Girona (Unió de pagesos + JARC + ASAJA) / AFRUCAT - Assosciació Empresarial de Fruita de Catalunya / Comunitats de regants de Girona. ACATOR - Associació Catalana de Comunitats de Regants / Fundació Agroterritori / FMR - Fundació del Món Rural / ARCA - Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya / CREAF - Centre d'investigació Ecològica y Aplicacions Forestals / CPF - Centre de la Propietat Forestal / CTFC - Centre Tecnològic y Forestal de Catalunya / BOSCAT - Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals / ACA - Agència Catalana de l'Aigua / CB - Consorci Costa Brava / LEQUIA - Laboratori d'Enginyeria Química y Ambiental UdG / ICRA - Institut Català d'Investigació de l'Aigua / DTS - Departament de Territori y Sostenibilitat (Subdirecció General de la Biodiversitat i Medi Natural) / XCT - Xarxa de Custòdia del Territori / Josep-Maria Mallarach / Fundació Catalunya - La Pedrera / Institució Catalana d’Història Natural / IRBIO - Institut de Recerca de la Biodiversitat / Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera (C.R.T.) / Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà / Parc Natural del Cap de Creus / Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes y el Baix Ter / Paratge Natural d’Interès Nacional del massís de l'Albera / Parc Natural del Montseny / Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa / Parc Natural Cadí-Moixeró / Consorci de les Gavarres / Consorci de l'Estany / Consorci de l'Alta Garrotxa / DIPSALUT - Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona / SCM - Servei de control de mosquits / ICGC - Institut Cartogràfic y Geològic de Catalunya / ACA - Agència Catalana de l'Aigua / Fundació Empresa & Clima / Cambra de Comerç de Girona / Cambra de Comerç de Palamós / CEEC - Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya

 

Darrera actualització: 24/08/2018 / Fotografia de capçalera: Pere Duran/DDGI

COMITÈS

El projecte ECTAdapt s'organitza en:

1) Comitè estratègic: càrrecs electes

2) Comitè de coordinació: tècniques i tècnics 

3) Comitè tècnic de seguiment: expertes i experts externs