COMUNICACIÓ DEL PROJECTE

 

En el marc del Programa POCTEFA, el projecte ECTAdapt aplica la llei de transparència i de comunicació continua per tal de fer arribar a tots els actors implicats d'ambdós costats de la frontera les informacions i avenços del projecte per a l'adaptació al canvi climàtic de l'Espai Català Transfronterer (ECT).

La comunicació del projecte (tant externa com interna) és fonamental per a implicar les parts interessades, per establir una estratègia conjunta i assolir els objectius. Tots els socis del projecte són responsables de la comunicació continua i la transparència del projecte ECTAdapt.

En aquest context, s'han dut a terme i s'estan executant les següents accions de comunicació:

 

 

ACCIÓ 2.1 - CREACIÓ D'UNA IDENTITAT GRÀFICA DEL PROJECTE

Aquesta acció, responsabilitat del CD66, finalment no s'ha hagut d'executar atès que el mateix programa POCTEFA ha aportat el logo i la identiat gràfica per al projecte ECTAdapt.

Altrament, el CD66 va contractar elements de difusió i merchandising del projecte que es van distribuïnt als participants de jornades, comitès de seguiment i seminaris (bolígrafs, bosses, blocs de notes, claus USB, etc). També es van dissenyar 4 roll-ups i un stand bilingües per fer difusió del projecte tant en actes com en les seus dels socis.

 

 

ACCIÓ 2.2 - SEMINARIS I JORNADES DE DIVULGACIÓ DEL PROJECTE

El dia 24 de novembre de 2016 es va fer el SEMINARI DE LLANÇAMENT DEL PROJECTE ECTADAPT a Perpinyà, on hi van participar més de 100 assistents (experts, càrrecs electes i tècnics d'ens locals, professionals, persones interessades, etc.) d'ambdós costats de la frontera.

El Seminari de llançament del projecte es va desenvolupar durant tota una jornada distribuïda en:

1) Una sessió plenària per presentar el projecte ECTAdapt, les administracions competents en canvi climàtic i quines actuacions duen a terme, i per intercanviar informació d'ambdós costats de la frontera.

2) Una dinamització en grup per identificar i recollir els objectius, inquietuts i suggeriments dels participants per tal de nodrir el full de ruta del projecte ECTAdapt.

3) Una presentació de projectes i experiències que s'estan executant en matèria d'adaptació al canvi climàtic a cada banda de la frontera per a les 3 línies de treball del projecte (anàlisi de la vulnerabilitat, sensibilització, i plans d'acció local per l'adaptació).

Resultats del seminari de llançament del projecte ECTAdapt:

  • Més de 100 participants representants de nombroses institucions i organismes públics i privats, cosa que va permetre una gran diversitat d’opinions i punts de vista.
  • Unes 60 entitats i estructures diferents, de les quals: 15 administracions locals (tècnics i càrrecs electes), 12 associacions, 9 organismes públics, 8 universitats i centres de recerca, 7 estructures territorials (parcs naturals, agrupacions sectorials, etc.), 6 empreses... amb expectatives i necessitats diferents.
  • Participants vinguts d’arreu de l’ECT i de més enllà, que representen zones de muntanya, de plana, zones costaneres, rurals i urbanes i, per tant, la seva diversitat.
  • 10 intervencions de ponents i actors diversos en relació amb l’adaptació al canvi climàtic i l’intercanvi d’experiències entorn de les 3 línies d’actuació del projecte (anàlisi de la vulnerabilitat territorial, sensibilització i pla d’acció).
  • Reflexions i intercanvis diversos, rics, i constructius per part dels participants, especialment durant les dinamitzacions.

Per saber-ne més:

Programa del seminari de llançament del projecte ECTAdapt: 

 

Document de síntesis del seminari de llançament del projecte en català: 

 

Document de síntesis del seminari de llançament del projecte en francès: 

En el marc del projecte ECTAdapt també es preveu la realització de seminaris d'etapa (reunions amb el Comitè Tècnic de Seguiment i amb Grups d'experts) i un seminari de cloenda del projecte.

 

 

ACCIÓ 2.3 - PLATAFORMA VIRTUAL I PÀGINA WEB

La present pàgina web del projecte ECTAdapt és una eina de comunicació amb els actors del territori de l'Espai Català Transfronterer (ECT), amb les persones interessades en el projecte, i pretén ser una eina de sensibilització i un referent en matèria de canvi climàtic i adaptació a l'ECT.

També disposa d'un espai d'intranet per a la participació del grups d'experts en el desenvolupament dels treballs i contractacions.

 

 

ACCIÓ 2.4 - DONAR VISIBILITAT AL PROJECTE

Tant el CD66 com el CILMA han participat en jornades tècniques com a oients, amb l'objectiu d'assolir coneixements per alimentar el projecte ECTAdapt, i com a ponents, amb l'objectiu de donar a conèixer el projecte i establir un treball en xarxa amb les diferents adminsitracions comeptents (Networking).

Tots els socis del projecte també publiquen a les xarxes socials informació referent al projecte per tal d'informar a la ciutadania dels avanços i resultats del projecte. Els comunicats de premsa i els reculls de premsa es poden consultar a l'apartat de "Premsa" d'aquest web.

Algunes de les jornades tècniques més destacades en les que s'ha presentat el projecte ECTAdapt són:

Per saber-ne més:

Twitter del CILMA

Twitter de la DDGI

 

 

ACCIÓ 2.5 - ACCIONS DE COMUNICACIÓ EN PARATGES NATURALS D'INTERÈS (PARC NATURAL DEL MONTSENY I SITE PAULILLES)

Atès que el CD66 gestiona l'espai natural del Site Classé de l'Anse de Paulilles (espai litoral) i que la DDGI gestiona part del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (espai de muntanya), es va considerar necessari realitzar accions de comunicació del projecte i de sensibilització sobre l'adaptació al canvi climàtic en aquests espais naturals. Aquestes accions, destinades als visitants i residents als espais naturals es concreten en:

1) Una exposició itinerant pels municipis del Montseny sobre el canvi climàtic i l'adaptació al massís al Parc Natural del Montseny. L'exposició itinerant s'acompanyarà de jornades i xerrades de divulgació.

Els temes que es tracten en l'exposició del Montseny són: Clima local / Recursos hidrològics / Sistemes naturals i biodiversitat / Boscos, gestió forestal i risc d'incendi / Població local (salut i habitatge) / Turisme i ús públic / Referència al projecte ECTAdapt i a l'espai natural del litoral de Paulilles

Contingut de l'exposició itinerant del Montseny:   

 

2) Cartells exteriors distribuïts per l'espai natural de Paulilles sobre el canvi climàtic i l'adaptació. Els cartells exteriors entreran a formar part del circuit d'activitats adreçades a escolars que ofereix Paulilles.

Els temes que es tracten en els cartells exteriors són: Clima local i evolució / Incendis / Inundacions / Recurs d'aigua i intrusió salina / Biodiversitat terrestre i marina / Viticultura / Erosió del litoral i submersió marina / Referència al projecte ECTAdapt i a l'espai natural de muntanya del Montseny

Contingut dels cartells de Pauilles:   

Els continguts i grafismes de l'exposició itinerant del Montseny i dels cartells exteriors de Paullies han estat elaborats per l'empresa Ubik media, empresa que va guanyar la contractació menor realitzada per la DDGI.

 

Per saber-ne més:

Site Classé de l'Anse de Paulilles

Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

Quadre de característiques tècniques per a la contractació del disseny dels suports de comunicació del Montseny i Paulilles: 

 

Darrera actualització: 12/10/2019 / Fotografia de capçalera: Judit Vilà CILMA

OBJECTIUS DE COMUNICACIÓ DEL PROJECTE

1) Donar visibilitat al projecte ECTAdapt i fer difusió dels seus resultats i avanços

2) Organitzar un seminari de llençament del projecte per donar-lo a conèixer, seminaris d'etapa i jornades de divulgació d'interès per a les administracions locals

3) Fer arribar la informació existent a l'ECT sobre canvi climàtic als actors i ens locals (downscaling) i també recollir en el projecte les seves aportacions i inquietuds (bottom-up)

4) Aprofitar la gestió per part dels socis (DDGI i CD66) de dos espais naturals emblemàtics (Montseny i Paulilles) per fer accions de comunicació i difusió sobre l'adaptació al canvi climàtic (exposició interior itinerant bilingüe i panells exteriors trilingües)