2) SENSIBILITZACIÓ

 

La Línia estratègica 2: "Sensibilitzar, conscienciar, formar i involucrar als actors de l’ECT en relació amb l’adaptació al canvi climàtic per a fomentar l’execució d’accions" és responsabilitat del CD66; per bé que tots els socis tenen pressupost per executar accions de sensibilització i col·laboren en la revisió dels plecs de contractació, en les traduccions per fer els concursos públics bilingües i transfronterers, i en l'execució de les accions.

En el marc de la SENSIBILITZACIÓ del projecte ECTAdapt s'estan duent a terme les següents actuacions:

 

ACCIÓ 4.1 - XARXA D'ACTORS TRANSFRONTERA DE L'ECT

En el marc del projecte ECTAdapt s'han creat diverses xarxes d'actors transfrontereres, actors implicats en l'adaptació al canvi climàtic (càrrecs electes, tècnics, professionals dels sectors vulnerables i ciutadania).

Amb la dinamització d'aquestes xarxes d'actors (mitjançant reunions, jornades, sortides de camp, etc.) es pretén compartir coneixementes i bones pràctiques en matèria d'adaptació d'ambdós costats de la frontera.

Els 3 sectors vulnerables al canvi climàtic considerats prioritaris pels municipis de l'ECT, i dels quals s'están dinamitzant les xarxes d'actors són:

  • GESTIÓ FORESTAL ADAPTATIVA

L'any 2017 es van celebrar dues trobades (una a Perpinyà i una a Arbúcies) en les quals es va intercanviar els següents coneixements i bones pràctiques:

- Presentació del mètode ARCHI: mètode teòric per analitzar la vulnerabilitat de les sureres de l'ECT al canvi climàtic (contractació desenvolupada pel CD66 en el marc del projecte ECTAdapt)

- Projecte LIFE + Suber: col·laboració amb el CTFC per intercanviar coneixements sobre les millors pràctiques silvícoles per a la gestió de la surera, i per reduir els danys causats per Coraebus undatus (corc del suro) mitjançant control biològic.

- Guia per la gestió de la surera  "ORGEST: Models de gestió per als boscos de surera (Quercus suber L.)" realitzada pel CTFC

- "Guide de Sylviculture du Chêne-Liège dans les Pyrénées-Orientales" realitzada per IML

Es realitzaran noves trobades per a la presentació del mètode ARCHI a finals de l'any 2018.

  • ADAPTACIÓ DEL LITORAL I DELS SISTEMES COSTANERS
  • ADAPTACIÓ DEL TURISME I DELS MUNICIPIS TURÍSTICS

 

El CILMA ha fet una licitació pública per la dinamització transfronterera de totes les xarxes d'actors previstes (gestió forestal, litoral i turisme). L'objectiu d'aquestes sessions, jornades, dinamitzacions, etc. no és només implicar experts i representants tècnics o polítics d’administracions supramunicipals, sinó que el que es pretén és sobretot fer participar els actors i les entitats locals del territori per:

1) Sensibilitzar i transmetre els coneixements d’escala regional a escala local (downscaling), i per

2) Recollir i considerar les aportacions dels actors locals (càrrecs electes, tècnics, professionals i ciutadania) que alimentaran el projecte ECTAdapt (bottom-up).

Aquestes sessions transfrontereres s'iniciaran a la tardor de l'any 2018 i el concurs públic per la dinamització de la xarxa d'actors transfronterera l'ha guanya l'empresa Audifilm - ATCSIG.

Per saber-ne més:

PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓ ON-LINE:

1) Instruccions per donar-se d'alta a la Xarxa d'actors transfronterera mitjançant la plataforma web o aplicació mòbil CIVICITI:

2) Accés a la plataforma CIVICITI

 

REUNIONS DE LA XARXA D'ACTORS TRANSFRONTERERA DELS SECTORS FORESTAL, LITORAL I TURISME

1) Ponències de la 1a Jornada tècnica adreçada als ens locals i gestors del territori: "L'adaptació dels municipis al canvi climàtic: Experiències en gestió forestal, litoral i turisme" - Torroella de Montgrí (17/01/2019)

2) Taller participatiu 2a. jornada tècnica – Solucions d’adaptació al canvi climàtic en relació amb l’AIGUA per les temàtiques: gestió forestal, litoral i turisme - Girona (21/03/2019)

3) Ponències de la 3a. Jornada tècnica: “L’adaptació dels municipis al canvi climàtic: Experiències en gestió forestal, litoral i turisme" - Perpinyà (07/06/2019)

Licitació transfronterera per la Creació i dinamització de xarxes d'actors implicats en l'adaptació al canvi climàtic de l'espai català transfronterer dels sectors: gestió forestal, litoral i turisme 

Resum tècnic - Lot 1 Gestió Forestal Adaptativa - Català // Resum tècnic - Lot 1 Gestió Forestal Adaptativa - Francès

Resum tècnic - Lot 2 Litoral - Català // Resum tècnic - Lot 2 Litoral - Francès

Resum tècnic - Lot 3 Turisme - Català // Resum tècnic - Lot 3 Turisme - Francès

Resum executiu - Lot 1 Gestió Forestal Adaptativa - Català // Resum executiu - Lot 1 Gestió Forestal Adaptativa - Francès

Resum executiu - Lot 2 Litoral - Català // Resum executiu - Lot 2 Litoral - Francès

Resum executiu - Lot 3 Turisme - Català // Resum executiu - Lot 3 Turisme - Francès

 

 

ACCIÓ 4.2 - PREMI ECTADAPT A LES MILLORS ACCIONS MUNICIPALS D'ADAPTACIÓ (VIDEOS DE DIFUSIÓ DE LES ACCIONS PREMIADES)

El CILMA ha redactat les bases del "Premi ECTAdapt" transfronterer que premiarà les accions d'adaptació que hagin executat les administracions locals del ECT. El premi és un vídeo de difusió de les millors accions d'adaptació. Els vídeos de les accions premiades es difondran a la xarxa (web del projecte i dels socis, twitter, etc). El CILMA també ha preparat un formulari bilingüe perquè cada ajuntament pugui presentar la seva candidatura, i la licitació menor dels professionals que han d'editar els vídeos premiats.

Les categories del premi són: Sensibilització i participació ciutadana sobre l'adaptació al CC / Estalvi i millora de la qualitat del aigua / Protecció d'equipaments i instal·lacions municipals enfront dels impactes climàtics / Protecció de les persones enfront dels impactes climàtics (salut) / Protecció de la biodiversitat enfront dels impactes climàtics (sanitat ambiental) / Solucions urbanístiques basades en la natura (NBS) / Prevenció de riscos naturals

Actualment la documentació d'aquesta acció es troba en fase de revisió i de traducció per part dels socis.

Per saber-ne més:

Video d'Alenyà

Video de Navata

Video de PortVendres

Video de Tossa de Mar

 

ACCIÓ 4.3 - PROGRAMA PLURIANUAL D'ACTIVITATS EDUCATIVES DE DIVULGACIÓ (SENSIBILITZACIÓ)

Tots els socis del projecte ECTAdapt han desenvolupat o estan desenvolupant accions de sensibilització:

  • CD66

El CD66 ha contractat a la Xarxa d'Educació Pirineus Vius (XEPV) / Réseau Education Pyrénées Vivantes (REPV)la dinamització d'una xarxa transfronterera d'entitats d'educació ambiental. Aquesta xarxa s'ha reunit durant l'any 2018 per a desenvolupar eines de sensibilització sobre l'adaptació al canvi climàtic bilingües i per a tot l'ECT. La contractació inclou el desenvolupament i la prova pilot de les eines de sensibilització que finalment es desenvolupin amb la participació d'entitats d'educació ambiental d'ambdós costats de la frontera. El públic objectiu d'aquestes eines de sensibilització són els escolars de 7 a 15 anys de l'ECT. Les eines de sensibilització que s'estàn desenvolupant són un Scape room, un joc de cartes i dossiers pedagògics sobre l'adaptació al canvi climàtic. Tots els socis del projecte col·laboren en aquesta acció. 

Per saber-ne més:

Licitació transfronterera per la Dinamització de trobades d'actors transfronterers i desenvolupament d'eines i activitats pedagògiques en el marc del projecte de cooperació ECTAdapt

  • DDGI

La DDGI ha realitzat dues actuacions de sensibilització ciutadana per a tot l'ECT, amb la col·laboració de la resta dels socis:

1) Exposició bilingüe i itinerant pels municipis de l'ECT sobre l'adaptació al canvi climàtic. L'exposició és de cartró i reciclable. El contingut és bilingüe i compta amb activitats interactives (jocs, puzzles, preguntes...). Hi ha dues còpies de l'exposicó, una que circularà pel costat francès i l'altres pel costat català, a petició dels municipis que la vulguin exposar en els seus equipaments públics. L'exposició ha estat realitzada per la Fundació Emys. 

Per saber-ne més:

Contingut de l'exposició itinerant

Web per sol·licitar l'exposició al costat català

2) Concurs fotogràfic Instagram "Què li passa al clima?". L'objectiu d'aquest concurs a la xarxa social Instagram és sensibilitzar a la major part possible de la ciutadania de l'ECT sobre els canvis en l'entorn i el clima que ja podem observar en el nostre dia a dia. Les fotos han d'haver estat preses a les comarques de Girona o al departament dels Pirineus Orientals i s'han d'etiquetar amb #ECTAdapt i amb el #nom del municipi

El tema de les fotografies és el canvi climàtic i l’adaptació a l'ECT: fenòmens climàtics extrems, onades de calor o de fred, sequeres, pujada del nivell del mar, inundacions, neu, incendis...; les conseqüències sobre el paisatge, la flora, la fauna, la salut, l'agricultura, el litoral, el turisme, la muntanya, les ciutats, l'aigua... o exemples d'accions per adaptar-nos i ser menys vulnerables a aquests impactes (estalvi d'aigua, prevenció de riscos naturals, recollida de pluvials, estalvi de recursos, etc).

El concurs dura tot l'any 2018 i es donaran 12 premis en total, 3 per a cada estació (estiu, tardor, hivern i primavera). Les 4 fotografies guanyadores de cada estació guanyaran una càmera termogràfica per al mòbil, i la resta dels 8 premiats una motxilla solar, una estació meteorològica o un lot de productes ecològics de Km0.

Per saber-ne més:

Bases del concurs Instagram "Què li passa al clima?"

  • CILMA

El CILMA va contractar la realització d'un vídeo de sensibilització sobre el canvi climàtic i l'adaptació, que es difondrà per les televisions locals i les xarxes socials, en el que s’analitza la vulnerabilitat del territori, es consciencia la ciutadania i es dona suport als municipis gironins i dels Pirineus Orientals en l’elaboració de plans i accions d’adaptació.

Per saber-ne més:

Vídeo per sensibilitzar la població de l’Espai Català Transfronterer sobre el risc de no adaptar-se al canvi climàtic - versió català

Vídeo per sensibilitzar la població de l’Espai Català Transfronterer sobre el risc de no adaptar-se al canvi climàtic - versió francès

 

 

 

ACCIÓ 4.4 - CATÀLEG DE FORMACIONS PER A CADA PÚBLIC OBJECTIU (FORMACIÓ)

A més de les formacions que hi ha previst fer a tècnics municipals, càrrecs electes i equips redactors dels PAESC; els socis del projecte han dut a terme una escola d'estiu adreçada a estudiants universitaris i professionals d'ambdós costats de la frontera:  SUMMER SCHOOL "Turisme i canvi climàtic". Aquesta formació transfronterera que va tenir lloc a Girona els dies 21 i 22 de setembre de 2017 va ser organitzada per la Universitat de Girona en col·laboració amb la Universitat de Perpinyà, i va comptar amb ponents d'àmbit internacional i amb més de 50 participants. El CILMA hi va participar com a ponent, en l'organització i en la traducció simultània. 

S'ha fet una publicació del llibre resultant del Summer School, que recull les ponències dels participants sobre turisme i canvi climàtic. Aquest llibre, bilingüe català i francès, es distribuirà a les biblioteques públiques i universitats d'ambdós costats de la frontera.

 
Publicació del Summer School "Canvi climàtic i turisme" (en català i francès)

Per saber-ne més:

Programa del Summer School 2017 "Turisme i canvi climàtic"

Ponència del projecte ECTAdapt al Summer School 

Publicació tècnica (epub): "Canvi Climàtic i Turisme"

Publicació tècnica (pdf): "Canvi Climàtic i Turisme"           

 

Darrera actualització: 12/10/2019 / Fotografia de capçalera: Pere Duran/DDGI

Objectius de la sensibilització

1) Crear una xarxa d'actors transfronterera per a compartir experiències, coneixements i bones pràctiques en matèria d'adaptació al canvi climàtic

2) Identificar, posar en relleu i difondre les bones pràctiques a l'ECT en matèria d'adaptació al canvi climàtic

3) Sensibilitzar (als actors implicats, polítics, ciutadania, escolars, administracios locals, etc.)

4) Formar (a càrrec electes, tècnics públics i privats, interessats, etc.) en matèria d'adaptació al canvi climàtic